بیدار باش مردم در راه تحقق اقتصاد مقاومتی

نقش مردم در اقتصاد مقاومتی


در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی موانعی وجود دارد که بدون حضور و مطالبه مردمی قابل رفع نمی باشند. یکی از این موانع ناکارآمدی و ضعف هایی است که در دستگاه های اجرایی و نهادهای حاکمیت مجری سیاست های اقتصاد مقاومتی بروز می نماید و در برخی موارد حتی جریانی خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی را رقم خواهد زد.


نقش مردم در اقتصاد مقاومتی

واحه؛ پایگاه سبک زندگی ولایی: مقام معظم رهبری در تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی بر لزوم نقش آفرینی مردم در تحقق این سیاست ها تاکید فرمودند؛ البته حضور مردم و واسپاری امور اقتصادی به مردم از مصادیق روشن نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتی است اما نمی توان از سایر وجوه با اهمیت حضور مردم در صحنه اقتصاد مقاومتی چشم فرو بست. این وجوه مهم را می توان در دو بخش طبقه بندی نمود.

نظارت مستمر و خستگی ناپذیر در کنار مطالبه حق

در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی موانعی وجود دارد که بدون حضور و مطالبه مردمی قابل رفع نمی باشند. یکی از این موانع ناکارآمدی و ضعف هایی است که در دستگاه های اجرایی و نهادهای حاکمیت مجری سیاست های اقتصاد مقاومتی بروز می نماید و در برخی موارد حتی جریانی خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی را رقم خواهد زد.

اما نقش مردم در مواجهه با این موانع یک نقش نظارتی و حق طلبانه باید باشد. مردم می بایست به اقتصاد مقاومتی و دنبال کردن سیاست های مرتبط با آن که برای کاهش فشار به مردم طراحی و ابلاغ گردیده است، به عنوان یک حق و یک مطالبه از مسئولین نگاه نمایند و با این نگرش نسبت به هر تخلف و تخطی دستگاه ها از این سیاست ها مراتب اعتراض و امر به معروف و نهی از منکر خود را به شیوه های مختلف ابراز نمایند تا امور اصلاح شده و به مسیر صحیح خود هدایت شود.

مردم در برخورد با فساد، کم کاری، فرآیندهای دست و پاگیر  و نامنطبق با سیاست های اقتصاد مقاومتی بی تفاوت برخورد ننمایند و البته رسانه ها نیز فضایی  را برای انعکاس نظرات و انتقادات و مطالبات حق طلبانه مردمی اختصاص دهند.

اصلاح زندگی و الگوی مصرف گرایی

یکی دیگر از آفاتی که گریبانگیر جامعه ما بالاخص در سال های اخیر گردیده، موج و هجمه ترویج مصرف گرایی به عنوان یک فرهنگ مهاجم و تاثیر گذاری این موج با توجه به موافقت آن با تمایلات نفسانی در جامعه است. پدیده ای که موجب گردیده است تا خواستگاه تولید نیاز به مصرف، که می بایست در درون آدمی و بر اساس انگاره های فکری و اهداف وی و متناسب با آن ایجاد گردد، از بیرون و توسط گردانندگان سرمایه مدیریت شود. در چنین فضایی با یک نگاه حتی سطحی می توان به مصادیق بسیاری در زندگی برخورد نمود که تا همین ده – پانزده سال پیش نقشی در زندگی ها ایفا نمی نمود و نبودش البته خللی در زندگی وارد نمی ساخت اما امروز به یک اصل مسلم در زندگی ها بدل شده و شاید در ظاهر برای آن بتوان انگیزه های رفاهی را معرفی نمود اما در بطن آن مضرات و تبعات سنگینی به جامعه تحمیل می گردد. عمومی را به دنبال خواهد داشت.

یکی دیگر از اصول اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید داخلی و ترجیح تولیدات داخلی به مصنوعات خارجی می باشد. این امر علاوه بر رونق تولید و حفظ سرمایه های کشور باعث ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه عمومی و پیشرفت کشور خواهد بود.

یکی از اصول حصول به نتایج مهم اقتصاد مقاومتی و افزایش سطح رفاه اجتماعی، پرهیز از صرف سرمایه ها در راه های بیهوده تجملات است. وقتی سرمایه ها صرف بیهوده گرایی در مصرف نگردند و مصرف منطبق با اهداف و نگرش انسان و با توجه به ضرورت مصرف صورت پذیرد، بسیاری از فشارها بر خانواده کاهش می یابد و از سوی دیگر سرمایه های حفظ شده صرف مسیر صحیح پیشرفت و توسعه می گردند و این پیشرفت و توسعه در کنار آرامش ناشی از کاهش فشارها، رفاه جامعه را به دنبال خواهد داشت.


اقتصاد مقاومتی     اصلاح الگوی مصرف     سبک زندگی                                
نام شما:


ایمیل شما:
نظر شما:حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام
نظر سنجی

نظر شما در مورد طرح جدید و گرافیک واحه چیست؟؟

عالی
خوب
متوسط
ضعیف
مشاهده نتایج