Sun 10 Aug - 14:00 ظرافت های نهی از منکر

الفت بین قلب ها

واجب امر به معروف و نهی از منکر مانند سایر دستورات اسلامی دارای شرایط، مراتب و شیوه هایی است که لازم است توسط آمران و ناهیان مورد توجه قرار گیرد. یکی از شیوه های موثر در امر به معروف و نهی از منکر، برقراری رابطه دوستانه با شخص مرتکب منکر است.

مردی در مدینه بود که امام موسی بن جعفر علیه السلام را بسیار آزار می داد و وقتی ایشان را می دید، نا سزا می گفت. چند بار اطرافیان حضرت خواستند تا او را بکشند اما امام مانع می شدند. روزی امام از احوال او جویا شدند و همراهان گفتند که در فلان ناحیه مشغول کشاورزی است.حضرت به آن منطقه رفتند. مرد با دیدن حضرت شروع به فریاد زدن و پرخاش کرد و گفت چرا کشتزارم را لگدکوب می کنی.

حضرت به او اعتنایی نکردند تا به نزدیک او رسیدند و کنار او نشستند و با روز خوش و خندان به او فرمودند: چقدر خرج این کشت کرده ای؟

مرد گفت: صد دینار.

حضرت پرسیدند: چقدر امید سود داری؟

گفت: دویست دینار.

حضرت کیسه ای محتوی سیصد دینار به او دادند و فرمودند کشت خودت هم برای خودت و خدا نیز همان میزان که امید داری، روزی تو خواهد کرد. مرد که تا آن زمان بر افروخته بود بلند شد و سر مبارک امام را بوسه زد و از آن حضرت پوزش طلبید.

امام تبسمی نمودند و بازگشتند. وقتی به مسجد وارد شدند همان مرد را دیدند که در مسجد نشسته است. مرد تا نگاهش به امام افتاد  با صدای بلند گفت: خدا دانا تر است که رسالت خویش را در کدامین خاندان قرار دهد. و از آن پس در مقابل مخالفان به دفاع از امام می پرداخت.

امام به همراهانشان فرمودند: کدامین نیکوتر بود؟ آنچه شما خواستید یا آنچه من انجام دادم؟

من او را با همان پول اصلاح کردم و شرش را برطرف ساختم.

واجب امر به معروف و نهی از منکر مانند سایر دستورات اسلامی دارای شرایط، مراتب و شیوه هایی است که لازم است توسط آمران و ناهیان مورد توجه قرار گیرد. یکی از شیوه های موثر در امر به معروف و نهی از منکر، برقراری رابطه دوستانه با شخص مرتکب منکر است. امام موسی بن جعفر در باره این شیوه امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند:

گروهی بودند که خدا را به یگانگی پذیرفته بودند و عبادت غیر خدا را رها کرده بودند ولی این شناخت که محمد صلی الله علیه و آله پیامبر خداست در قلب هایشان وارد نشده بود. رسول خدا با آنان الفت می گرفت و تعلیمشان می داد و  قسمتی از صدقات را به ایشان اختصاص می داد تا تمایل به دین خدا پیدا کنند.

شخص امام موسی کاظم نیز در موارد بسیاری به مانند داستان فوق با بخشش و کمک مادی و ایجاد رابطه دوستانه در قلب فرد مرتکب منکر جا باز نموده و بدین ترتیب زمینه پذیرش نیکی ها را در دل او ایجاد نمودند. به صورتی که اینگونه بخشش های امام ضرب المثل شده بود.

این کار می تواند در امر به معروف و تشویق افراد به نیکی ها نیز نقش بسزایی داشته باشد. از امیر مومنان علی علیه السلام نقل شده است که ایشان، سالانه دویست دینار از بیت المال مسلمین را به تشویق کسانی که اسلام بیاورند و قرآن را آشکارا بخوانند اختصاص داده بودند.

امید است با یادگیری شرایط و روش های صحیح انجام این واجب الهی و اجرای آن، از مهجوریت این فریضه فراموش شده بکاهیم.

برای فرج امام زمان صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد