Sun 10 Aug - 15:25 شرح فرازهایی از دعای عهد

نقش جامعه در بسط ید ولی

دستگاه طاغوت در جهان، جهت تثبیت ولایت و حاکمیت خود، برای عدم تشکیل یا محدود سازی حوزه نفوذ حاکمیت الهی برنامه ریزی و تلاش حاد انجام می دهد. تلاش دشمن را می توان بر اساس نگرشی تاریخی، در ارعاب و قدرت نمایی به وسیله قدرت سخت، تبلیغ(قدرت نرم)، تطمیع و فشار اقتصادی و روش های سیاسی برای جلب حمایت افکار عمومی جامعه و کاهش حوزه نفوذ و اطاعت پذیری ولی در جامعه طبقه بندی نمود. یعنی عمده تلاش دستگاه طاغوت معطوف به پراکنده سازی جامعه از محوریت امام حق و گردآوری آن حول محور امام باطل است.

در مطلب پیشین، توضیحی اجمالی در خصوص مفهوم بسط ید ولی، جبهه معارض با این مفهوم و مثال هایی از تاریخ صدر اسلام در این رابطه پرداختیم. در صورتی که محدودیت های جبهه معارض(طاغوت) وجود نداشته باشد، ولی با همراهی مردم(اکثریت)، برای اقامه دستورات و حدود الهی تشکیل حکومت می دهد، سلوک اجتماعی را پایه گذاری می نماید، قسط و عدل را بر پا می دارد، مسیر شکوفایی و کمال را ترسیم می کند و در جامعه و به تبع آن در جهان دست به اصلاحات ساختاری و امحاء جبهه طاغوت و مستکبرین داخلی و خارجی می زند و مفهوم بسط ید ولی عینیت می یابد و جهان از مواهب آن بهره مند می گردد.

لکن همانطور که ذکر آن رفت، دستگاه طاغوت در جهان، جهت تثبیت ولایت و حاکمیت خود، برای عدم تشکیل یا محدود سازی حوزه نفوذ حاکمیت الهی برنامه ریزی و تلاش حاد انجام می دهد. تلاش دشمن را می توان بر اساس نگرشی تاریخی، در ارعاب و قدرت نمایی به وسیله قدرت سخت، تبلیغ(قدرت نرم)، تطمیع و فشار اقتصادی و روش های سیاسی برای جلب حمایت افکار عمومی جامعه و کاهش حوزه نفوذ و اطاعت پذیری ولی در جامعه طبقه بندی نمود. یعنی عمده تلاش دستگاه طاغوت معطوف به پراکنده سازی جامعه از محوریت امام حق و گردآوری آن حول محور امام باطل است.

اما در این میان، یا به عبارت بهتر در این میدان کشمکش و معارضه، نقش جامعه در توسعه بسط ید ولی الهی و رسیدن به کمالات مطلوب در سایه ایجاد حاکمیت تام وی چیست؟ سنت الهی بر این قرار دارد که کلیدی ترین نقش را در انجام این تحول بر دوش خود جامعه قرار می دهد؛  إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ (آیه 11 سوره مبارکه رعد) این تغییر خواهی اگر در نهاد یک جامعه به عنوان یک مطالبه وجود داشته باشد، نشانه های آن یعنی حضور در صحنه و مطالبه حق و حمایت از ولی حق نیز به همراه آن به چشم می خورد. این فضای مطالبه حق و جنب و جوش انقلابی را می توان در معارف و تعالیم فردی و اجتماعی  اهل بیت مشاهده کرد. در فرازی از دعای عهد می خوانیم؛ اللّهم اجعلنى من انصاره و اعوانه، و الذّابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه؛ و المحامین عنه و السّابقین الى ارادته و المستشهدین بین یدیه.این فراز از دعا جامعه معیار برای تحقق حاکمیت ولی الهی را با خصیصه های زیر معرفی می نماید.

انصاره

یعنی جامعه ای که در آن حاکمیت ولی الهی محقق خواهد شد باید جامعه ای باشد که یاری دهنده ولی در مواجهه با دشمن باشد صدای هل من ناصر ولی را بشنود و به موقع عمل نماید نه اینکه ولی بگوید شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم و ... ولی کسی گوشش به پیشروی سنگر به سنگر دشمن بدهکار نباشد. اگر جامعه یاری دهنده ولی نباشد، صفین ها، ساباط ها و کربلا ها با غربت ولی تکرار شدنی هستند.

اعوانه

جامعه باید کمک کننده و همراه ولی در کلیه امور باشد، حضور در صحنه داشته باشد تا غلبه و فضای حضور در جامعه به نفع ولی و در راستای یاری ولی باشد، در امور با ولی مشارکت کند، گاهی ولی می خواهد و باید دست به یک اصلاحاتی در جامعه بزند می بیند فضای جامعه اجازه نمی دهد، این اعوان هستند که باید این فضا را آماده کنند برای کارهای زیربنایی انقلابی، برای جراحی های بزرگ. جالب است بدانیم در ماجرای هانی، کوفیان در ابتدای امر بیعت خود را با مسلم نشکستند، بلکه در ابتدا صحنه را به دلایلی خالی کردند و جنگ مغلوبه گردید، بعد کارشان به انکار بیعت و بعد تر رودر رویی با حضرت اباعبدالله رسید.

والذابین عنه

جامعه باید مدافع ولی باشد، نه اینکه ولی را بیاندازد جلو بگوید آقا شما برو ما پشت سر تو هستیم، بعد هم معلوم نیست باشد یا نه ،یعنی جامعه باید خود را سپر ولی نماید نه ولی را سپر خود. بنی اسرائیل به موسی گفتند تو با خدایت برو بجنگ ما همین جا هستیم، واین شد آغاز چهل سال سرگردانی این قوم. قالُوا یا مُوسى‏ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبَداً ما دامُوا فیها فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّکَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُون‏ (مائده:24)

والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه

جامعه باید در انجام خواسته ها و دستورات ولی سر از پا نشناسد یا به عبارت بهتر، در جامعه رقابت برای خدمت به ولی پیش بیاید و درکی در جامعه شکل بگیرد که خواسته ولی را بر خود و خواسته خود مقدم داشته و مصلحت عظیم دستورات ولی را ادراک نماید، حرف ولی نباید روی زمین بماند. جنگ احد و مسلمانانی که برای نافرمانی از پیامبر و اقبال به دنیا از هم سبقت گرفتند، در انجام فرمان پیامبر سست شدند و آن اتفاقات جانکاه در آن جنگ افتاد.

والممتثلین لاوامره

جامعه تکلیف محور باشد و فرمان ولی را تکلیف الهی بداند و امتثال امر نماید گاهی ما کاری را می کنیم که خودمان دلمان می خواهد، ولی می گوید برو کلاه بیاور می رویم برای خوش خدمتی سر می بریم، آب طلب می کند ولی ما نوشابه می بریم، این تکلیف محوری و ولایت مداری نیست جامعه باید ولایتمدار و تکلیف گرا بشود. امام حسن فرمودند صلح، یک عده با حضرت مخالفت کردند، با امر ولی مخالفت کردند، همین ها در زمان قیام ابا عبدالله یا در کنار حضرت نبودند یا در مقابل ایشان قرار داشتند.

والمحامین عنه

جامعه باید پشتیبان تصمیمات ولی در جامعه باشند یا به عبارت بهتر افکار عمومی از اصلاحات ولی در جامعه حمایت کند، ولی در جامعه می گوید باید روند پیری جمعیت کنترل شود و جمعیت با حساب و کتاب و مطالعه افزایش یابد، یکی روشنفکر بازی در می آورد و دیگری از نداری می گوید و هر کس یک سنگی جلوی آن بیاندازد. پیامبر صلوات الله می خواهند در آخرین لحظات عمر وصیت بکنند، یکی مانع می شوند، دیگران هم آنقدر همیت نمی دهند، حامی نیستند و ولی غریب می ماند. پیامبر را می خواهند ترور کنند، تروریست ها شناسایی می شوند، اما نمی شود بهشان دست زد چون حامی نیست. بیم اضمحلال جامعه اسلامی می رود.

والسابقین الی ارادته

جامعه به مثابه بازوی اراده ولی باشد، هر نقطه ای که ولی آن را قصد کرد، جامعه در تحقق آن از هم پیشی بگیرند، مثلا ولی اگر می گوید حمایت از کار و سرمایه ایرانی یک موجی در جامعه پدید بیاید برای مطالبه کالای ایرانی، یا اگر می گوید کار فرهنگی در بطن جامعه یک ولوله و یک تکاپویی برای تحقق این اراده ایجاد شود، تا جایی که ولی کن را بگوید و جامعه فیکون را. امام خمینی فرمود حکومت نظامی لغو است، مردم آن را شکستند و انقلاب پیروز شد، میرزای شیرازی گفت تنباکو حرام است، آن نهضت بزرگ به راه افتاد.

و المستشهدین بین یدیه

جامعه فدایی ولی باشد، در نهاد جامعه این امر باشد که فدایی ولی حق است، آماده جانبازی در برابر اوست. یاران اباعبدلله، بهترین یاران و انصار طول تاریخ، که چه عاشقانه در برابر مولای خود جانبازی کردند و رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس که با ندای ولی عاشقانه به نبرد با باطل شتافتند.

بر این سیاق، هرچه حضور جامعه در عرصه های مختلف بیشتر محقق شود و اراده جامعه بر رفع معضلات با حضور و مطالبه حق تحقق بیابد، مسیر اصلاحات برای ولی هموارتر، و در نقطه مقابل، دست مخالفان اقامه حق در جامعه بسته تر خواهد بود.