Tue 12 Aug - 17:37 شهید ابراهیم هادی

خوش تیپ

باشگاه کشتی بودیم که یکی از بچه ها به ابراهیم گفت: ابراهیم جون! تیپ و هیکلت خیلی جالب شده.توی راه که می اومدی دو تا دختر پشت سرت بودند و مرتب از تو حرف می زدند. بعد ادامه داد:شلوار و پیرهن شیک که پوشیدی،ساک ورزشی هم که دست گرفتی،کاملا معلومه ورزشکاری!. ابراهیم خیلی ناراحت شد. رفت توی فکر.اصلا توقع چنین چیزی را نداشت.

جلسه بعد که ابراهیم را دیدم خنده ام گرفت،پیراهن بلند پوشیده بود و شلوار گشاد! به جای ساک ورزشی هم کیسه پلاستیکی دست گرفته بود. تیپش به هر ادمی می خورد غیر از کشتی گیر.بچه ها می گفتن تو دیگه چه جور ادمی هستی! ما باشگاه می یایم تا هیکل ورزشکاری پیدا کنیم.بعد هم لباس تنگ بپوشیم. اما تو با این هیکل قشنگ و رو فرم ،اخه این چه لباس هائیه که می پوشی؟!

ابراهیم  به این حرف ها اهمیت نمی داد وبه بچه ها توصیه می کرد: ورزش اگه برای خدا باشه، عبادته، به هر نیت دیگه ای باشه فقط ضرره.(کتاب سلام بر ابراهیم؛ص41)