آینده جهان
حکومت جهانی امام مهدی
آینده جهان
    تاریخ› 2014-08-10

اگر ماموریت تشکیل تمدن عادلانه الهی و برچیدن بساط ظالمان از جهان را تنها ماموریت منجی آخرین می دانستیم، باز تمامی آلام بشری در سایه آن محو و تمامی آمال آن تحقق یافته بود واین درحالی است که در سایه تحقق این حکومت فراگیر الهی، زندگی بشر دچار تحول و تکاملی غیر قابل مقایسه با قبل خواهد شد. در ادامه ویژگی های این تحول همه جانبه را به اختصار بیان می داریم.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام