انسان 250 ساله
زندگی سیاسی اهل بیت (ع)
انسان 250 ساله
    تاریخ› 2014-08-27

مبارزه غریبانه
سیری در سیره مبارزاتی امام رضا علیه السلام
مبارزه غریبانه
    تاریخ› 2014-08-06

بدیهی است قتل امام هشتم پس از چنان موقعیت ممتاز به آسانی میسور نبود. قرائن نشان می‌دهد که مأمون پیش از اقدام قطعی خود برای به شهادت رساندن امام به کارهای دیگری دست زده است که شاید بتواند این آخرین علاج را آسان‌تر به کار برد، شایعه‌پراکنی و نقل سخنان دروغ از قول امام از جمله این تدابیر است، به گمان زیاد این‌که ناگهان در مرو شایع شد که علی‌بن‌موسی همه مردم را بردگان خود می‌داند جز با دست‌اندرکاری عمال مأمون ممکن نبود.

حق به نقطه ای حساس رسیده
سایه تحمیلگران بر توافق نهایی هسته ای با 5+1
حق به نقطه ای حساس رسیده
    تاریخ› 2014-08-08

نشانه های فعالیت های تحمیل گران در کلام رهبر انقلاب نیز انعکاس یافت، آنجا که موافقت با مذاکره را علی رغم خوشبین نبودن به نتیجه آن پس از اصرار مسئولین مربوطه پذیرفتند و نامه خلاف واقع رئیس جمهور را با عبارت آنچه مرقوم داشتند پاسخ گفتند و در هر فرصتی به بدبینی به نتایج مذاکرات اشاره و مردم را به پیگیری و دقت در این ماجرا دعوت فرمودند.

خواص مراقب باشند !
جمل – آوردگاه سو استفاده سهم خواهان از خواص
خواص مراقب باشند !
    تاریخ› 2014-08-08

کی از جریان هایی که پس از هر انقلابی امکان ظهور دارد، تشکیل جناحی از انقلابیونی است که انقلاب را وسیله ای برای تحقق اهداف شخصی و حزبی دانسته و بر اساس همین منطق از حاکمیت انقلابی تقاضای سهم در تصمیم گیری ها و پست های کلیدی را دارند. یکی از نمونه های بارز این آسیب در ماجرای جنگ جمل نمایان است.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام