کربلا 1436
شمر زمانه ات را بشناس
کربلا 1436
    تاریخ› 2014-10-28

شمر گفت «بس کن تو رو خدا عمر... از منبر بیا پایین که امشب حوصله موعظه شنیدن ندارم.» بعد هم روزنامه را از لای شال کمرش در آورد و گذاشت جلوی عمرسعد: ببین چه می کنند رفقای ما. عمرسعد روزنامه را برداشت و شروع کرد به خواندن. زیر لب با صدای وز وز چند تیتر را خواند و بعد روزنامه را بوسید و انداخت بالا!

دغدغه های حزب الله
نگاهی به طرح گشت موتوری انصار حزب الله
دغدغه های حزب الله
    تاریخ› 2014-09-24

این روزها هیاهوی حرکت انصار الحزب الله تهران برای ورود به عرصه امر به معروف و نهی از منکر در جراید و سایت های موافق و مخالف پیچیده و البته بهانه ای شده برای تخریب چهره حزب الله در جامعه توسط کسانی که منتظر چنین فرصت هایی هستند.

حق زن کدام است؟
نگاه انسانی یا نگاه جنسی
حق زن کدام است؟
    تاریخ› 2014-08-27

حجاب در اسلام برای زن به عنوان حمایت از زن مطرح شد. زنان مسلمان دوست ندارند وقتی درون جامعه می آیند مردان نگاهی به آنان بکنند که جنبه جنسی داشته باشد. زنان مسلمان معتقدند که مسائل جنسی، از آن خانواده و حریم خصوصی است نه محیط پارک و دانشگاه.

کی باید بپسنده !؟
اندر حکایت آزادی حجاب
کی باید بپسنده !؟
    تاریخ› 2014-08-09

حریم عمومی یا خصوصی
فحشا در اماکن عمومی پایتخت
حریم عمومی یا خصوصی
    تاریخ› 2014-07-14

بدون شک حفظ امنیت عمومی و اخلاقی و برخورد با هنجار شکنان و متعرضین به احکام شرع مقدس اسلام در ساحت اجتماع و در اماکن عمومی، از وظایف نیروی انتظامی به شمار می رود. امری که چندی است در سایه تصمیمات مقطعی و تزاحمات فرابخشی در دولت های پیشین و دولت فعلی، در مسیر صحیح تحقق پیدا نکرده است و به نوعی نیروی انتظامی صرفا محافظ جان و مال مردم است و امنیت روانی و اخلاقی جامعه در دستور کار پلیس به چشم نمی خورد.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام