دغدغه های حزب الله
نگاهی به طرح گشت موتوری انصار حزب الله
دغدغه های حزب الله
    تاریخ› 2014-09-24

این روزها هیاهوی حرکت انصار الحزب الله تهران برای ورود به عرصه امر به معروف و نهی از منکر در جراید و سایت های موافق و مخالف پیچیده و البته بهانه ای شده برای تخریب چهره حزب الله در جامعه توسط کسانی که منتظر چنین فرصت هایی هستند.

گندم نمای جو فروش
حکایت انقلابیونی که انقلابی گری نمی کنند !
گندم نمای جو فروش
    تاریخ› 2014-08-27

وقتی نام حزب الله به میان می آید، برخی بی درنگ به یاد حزب الله لبنان و برخی به یاد بسیجی ها و سایر اقشار مشابه آن ها می افتند. حتی شاید برخی گمان نمایند که این واژه قدمتی به عمر انقلاب ایران دارد، در حالی که واژه حزب الله ریشه در آموزه های اسلامی و آیات قرآن دارد.

تحدید بسط ید ولی
کارشکنی حزب شیطان
تحدید بسط ید ولی
    تاریخ› 2014-08-27

حزب شیطان خود از دو گروه اصلی تشکیل می شود. کسانی که معارضه خود را با حق علنی می سازند و گروهی که در خفا به گروه اول یاری می رسانند، به صورت مخفیانه به معارضه با حاکمیت الهی می پردازند و در ظاهر دوست و همراه و همسو با جریان حاکمیت الهی رفتار می نمایند. این گروه دوم همان منافقین اند که در قرآن کریم بدان توجه داده شده و خداوند با شدت به مقابله با آنان پرداخته است.

 منافق کیست - 5
فساد و تباهی به اسم اصلاح گری و خیر خواهی
منافق کیست - 5
    تاریخ› 2014-06-24

مسجد ضرار جامعه ما امروز احزابی است که مرام نامه اش کیش و دین اعضای آن است. احزابی که اتفاقا، ثمره اعمال منافقانه آن ها در کشور مسبوق به سابقه می باشد. نمونه اش را هم می توان در همین احزاب منحله که سرانشان هم اکنون در داخل و خارج از کشور مشغول توهین به مقدسات و ارزش های دینی مردم هستند، جستجو کرد و البته یافت. آن ها می خواهند با سرپوش قراردادن مسائل مختلف اعمال خود را بپوشانند و جامعه را فریب بدهند در حالی که خود را فریب می دهند.

مدل کار فرهنگی
گذری بر شیوه کار فرهنگی در جریان حزب الله
مدل کار فرهنگی
    تاریخ› 2014-08-08

حضور چشمگیر جوانان مذهبی در شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و عرصه تولیدات فرهنگی از یک سو دلگرم کننده و از سوی دیگر نگران کننده است. بعد نگران کننده حضور و فعالیت فرهنگی این جوانان، نبود یک مدل مبتنی بر تعالیم اسلامی و طبقه بندی شده بر اساس نیاز ها، ضرورت ها و توانمندی هاست.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام