واجب همگانی
نگاهی به یک فریضه مهجور
واجب همگانی
    تاریخ› 2014-11-22

هر چند سال یک جانباز یا شهید در این راه تقدیم اسلام می شود و به همین مناسبت تا مدتی هیاهویی در جامعه می پیچد و کاری که ستاد احیای امر به معروف سالهاست در حال انجام نا موفق آن است، خون این شهیدان یک تنه انجام می دهد.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام