سنگر های خالی
کسی فکری به حال مساجد کند
سنگر های خالی
    تاریخ› 2015-03-02

این مسجد ها را سنگر قرار بدهید برای اسلام. در صدر اسلام از این مسجد ها همه چیز بیرون می رفت.. این مساجد سنگر های اسلام است. محراب محل حرب است. این ها سنگرند برای اسلام، حفظ کنید این ها را.(امام خمینی-تجلیل از شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر-10/04/1360)


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام