مرگ جاهلیت
امام زمان را بشناسیم
مرگ جاهلیت
    تاریخ› 2014-08-10

آیا تا به حال هیچ اندیشیده ایم؛ کسی که قرار است بر شرق و غرب عالم آن هم بر اساس موازین الهی و عدل و قسط حکمرانی کند، این همه جمعیت جهان را مدیریت نماید، هدایت کند و به سر منزل کمال برساند، دارای چه ویژگی ها و خصائصی باید باشد. آیا این اندیشه در ذهن ما خطور نموده که چگونه و بر اساس چه ویژگی ها و توانایی هایی، منجی آخرین، مردم جهان را با این همه تفاوت فرهنگی و اعتقادی و تعارضات ظاهری مادی، تحت لوای وحدت بخش عدالت خواهی جمع می گرداند؟


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام