بازگشت جاهلیت
تفکرات ظاغوتی یک انقلابی خسته
بازگشت جاهلیت
    تاریخ› 2016-02-02

با دمیدن نور اسلام در ظلمت خانه عرب جاهلی، روشنایی چراغ هدایت به حدی بود که دیگر تیرگی رنگ ظلمت به چشم نمی آمد، اما آنچه سر منشا وقایع ناگوار پس از رحلت پیامبر صلوات الله علیه گردید، حرکت این تیرگی از ظاهر به باطن جامعه اسلامی و ظهور پدیده شوم نفاق بود. رفاه طلبی و اشرافی گری و دنیا طلبی شاید از مهم ترین علل تنهایی امیر المونین در وقایع پس از رحلت پیامبر و البته انحراف جامعه و ارزش های اسلامی و احیای ارزش های جاهلی بود.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام