العبد
از عرفان نترسیم
العبد
    تاریخ› 2015-05-19

عرفان واژه پر طمطراقی است که امروز برخی از اینکه به سمتش بروند می ترسند و برخی دیگر خودشان را در پیچ و خم اصطلاحات و واژه های پیچیده کتاب های عرفانی می بازند، ساده اش همین بندگی است و شاید همین بود دلیل انتخاب آن توسط یکی از بزرگترین عرفای زمان ما؛ العبد

تجارت سودمند
در محضر آیت الله جاودان
تجارت سودمند
    تاریخ› 2015-01-17

بهتر از کیمیا
ملاقات امام (ره) و آقای نخودکی
بهتر از کیمیا
    تاریخ› 2014-09-13

کشف اسرار
در محضر آیت الله بهجت
کشف اسرار
    تاریخ› 2014-08-13

تربیت
در محضر آیت الله جاودان
تربیت
    تاریخ› 2014-08-13

حال یقین
در محضر آیت الله مجتهدی تهرانی
حال یقین
    تاریخ› 2014-08-13

جهاد با شیطان ؛ کار فردی یا حرکتی جمعی
خودسازی و دیگر سازی در جامعه اسلامی
جهاد با شیطان ؛ کار فردی یا حرکتی جمعی
    تاریخ› 2014-08-08

امروزه برخی از متدینین علی رغم دارا بودن ظرفیت های بالا برای انجام کارهای فرهنگی و توانایی گسترش معارف اسلامی و انقلابی، با بیان تقدم خود سازی فردی بر دیگر سازی از ادای وظیفه و تکلیف در عرصه فرهنگ شانه خالی می نمایند؛ این در حالی است که بررسی آیات و روایات نشان می دهد که در نهایت امر، مسیر سلوک یک مسیر جمعی بوده (مانند منطق الطیر) و در اسلام هدایت جمعی یک اصل خدشه ناپذیر است و متوقف بر سلوک فردی نیست، بلکه هم عرض و همسو با آن می باشد و اساس بعثت انبیا و هدایت اولیای الهی نیز هدایت جامعه انسانی به مثابه یک کل و یک حرکت جمعی به سوی نور هدایت است.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام