آش شیرازی
توطئه شیعه لندنی برای تشیع
آش شیرازی
    تاریخ› 2015-01-31

نام شیرازی ها یکی دو سالی است که بر سر زبان ها افتاده و این همزمان است با انفجار رسانه ای تفکرات سید صادق شیرازی که در قالب یک مرجعیت شیعی اظهارات ساختارشکنانه ای را مطرح ساخته و نظرات اجماعی سایر مراجع را رد می نماید.

دهه محسنیه
به نام اهل بیت به کام دشمنان
دهه محسنیه
    تاریخ› 2015-01-17

دهه محسنیه، یکی از جدید ترین دستاوردهای فکری!!! طیف خاص مداحان و روحانیان وابسته به تشیع لندنی است که امسال توسط این عده، در ابتدای ماه شادی اهل بیت و بلافاصله و در ادامه عزاداری دهه آخر صفر برگزار گردید. محور این عزاداری ها کوبیدن بر طبل نفاق است که توسط عناصر معلوم الحال برای فریب و انحراف احساسات مذهبی، مردم تبلیغ می شود.

وحدت و برائت
بازی با جان و عقاید یک امت
وحدت و برائت
    تاریخ› 2015-01-04

...دست خدا همراه جماعت است، و از تفرقه بپرهیزید که موجب آفت است. آن که از جمع مسلمانان به یک سو شود، بهره شیطان است، چنانکه گوسفند چون از گلّه دور ماند نصیب گرگ بیابان است. آگاه باشید، هر که مردم را بدین شعار بخواند او را بکشید، هرچند زیر عمامه‏ من باشد. خطبه 127 نهج البلاغه/ ترجمه شهیدى، متن، ص: 126

نو عزاداری
وهن مذهب به بهانه عزاداری
نو عزاداری
    تاریخ› 2015-10-18

در پیاده روی اربعین سال 93 با یکی از طلبه های زیر مجموعه آقای شیرازی بحث کوتاهی داشتیم. درباره اینکه چطور مجوز عزاداری های جدید و بدون سابقه در سیره اهل بیت را به ایشان نسبت می دهند. در پاسخ به این سوال ایشان سخن تامل برانگیزی را ایراد فرمودند مبنی بر اینکه آقای شیرازی هر نوع عزاداری که به نوعی مواسات با امام حسین علیه السلام بوده و منجر به قتل نفس نشود را مجاز می دانند. آنجا بود که متوجه شدیم این عزیزان چه نگاه کوته و قشری به واقعه عاشورا دارند و نگران شدیم از برنامه های آتی آنان برای عزاداران حسینی که قطعا به قمه زدن و ترویج آن ختم نخواهد شد..

چرا باید قمه بزنیم ؟
عزاداری و برخی از باید و نبایدها
چرا باید قمه بزنیم ؟
    تاریخ› 2014-12-06

قمه زنی، عزای راه رفتن روی خار و بدعت های دیگری که در شادی و عزای اهل توسط مغرضان گریبان محبان اهل بیت را می گیرد و آن ها را به ورطه وهن مذهب می کشاند. به راستی مسیر این رفتارهای نابهنجار به چه سمتی ترسیم شده است؟

عمله شیطان
بررسی جریان تکفیری شیعه
عمله شیطان
    تاریخ› 2014-12-22

با توجه به گسترش فعالیت های هتاکانه جریان تکفیری شیعه و شیوع تفکرات آن ها در بعضی از هیات های مذهبی خطر رشد این جریان فتنه انگیز بیش از پیش احساس می شود. در ادامه به بررسی موضوع وحدت مسلمین در بیانات امام خمینی و امام خامنه ای پرداخته خواهد شد.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام