نو عزاداری
وهن مذهب به بهانه عزاداری
نو عزاداری
    تاریخ› 2015-10-18

در پیاده روی اربعین سال 93 با یکی از طلبه های زیر مجموعه آقای شیرازی بحث کوتاهی داشتیم. درباره اینکه چطور مجوز عزاداری های جدید و بدون سابقه در سیره اهل بیت را به ایشان نسبت می دهند. در پاسخ به این سوال ایشان سخن تامل برانگیزی را ایراد فرمودند مبنی بر اینکه آقای شیرازی هر نوع عزاداری که به نوعی مواسات با امام حسین علیه السلام بوده و منجر به قتل نفس نشود را مجاز می دانند. آنجا بود که متوجه شدیم این عزیزان چه نگاه کوته و قشری به واقعه عاشورا دارند و نگران شدیم از برنامه های آتی آنان برای عزاداران حسینی که قطعا به قمه زدن و ترویج آن ختم نخواهد شد..

چرا باید قمه بزنیم ؟
عزاداری و برخی از باید و نبایدها
چرا باید قمه بزنیم ؟
    تاریخ› 2014-12-06

قمه زنی، عزای راه رفتن روی خار و بدعت های دیگری که در شادی و عزای اهل توسط مغرضان گریبان محبان اهل بیت را می گیرد و آن ها را به ورطه وهن مذهب می کشاند. به راستی مسیر این رفتارهای نابهنجار به چه سمتی ترسیم شده است؟


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام