میهمان پرده در
نگاهی به اثرات ماهواره در خانواده ها
میهمان پرده در
    تاریخ› 2015-01-31

به گواه مشاهدات عینی، میزان رشد استفاده از ماهواره در ایران در دهه اخیر رشدی چشمگیر داشته است و دامنه استفاده کنندگان از ماهواره در اقشار مختلف جامعه اعم از مذهبی و غیر مذهبی و تحصیل کرده و فاقد تحصیلات و ثروتمندان و فقرا با شدت ضعف در هریک از این اقشار گسترش داشته است.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام