واجب همگانی
نگاهی به یک فریضه مهجور
واجب همگانی
    تاریخ› 2014-11-22

هر چند سال یک جانباز یا شهید در این راه تقدیم اسلام می شود و به همین مناسبت تا مدتی هیاهویی در جامعه می پیچد و کاری که ستاد احیای امر به معروف سالهاست در حال انجام نا موفق آن است، خون این شهیدان یک تنه انجام می دهد.

الفت بین قلب ها
ظرافت های نهی از منکر
الفت بین قلب ها
    تاریخ› 2014-08-10

واجب امر به معروف و نهی از منکر مانند سایر دستورات اسلامی دارای شرایط، مراتب و شیوه هایی است که لازم است توسط آمران و ناهیان مورد توجه قرار گیرد. یکی از شیوه های موثر در امر به معروف و نهی از منکر، برقراری رابطه دوستانه با شخص مرتکب منکر است.

واجب فراموش شده
گفتاری پیرامون امر به معروف و نهی از منکر
واجب فراموش شده
    تاریخ› 2014-08-10

امر به معروف و نهی از منکر، عبارتی است که این روزها با شنیدن آن شاید تنها چیزی که به ذهن نمی رسد، یک واجب دینی است و پیشتر از این معنی، معانی دیگری نظیر دخالت، فضولی، اول خودت را درست کن، به شما چه مربوط، لا اکراه فی الدین و در برخی موارد فحش و ناسزا و کتک کاری در ذهن تداعی می شود. در این میان تلاش نهادهای ذیربط و در راس همه این ها، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه احیای این فریضه را در جامعه دارد، نمودی در جامعه نداشته است.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام