کار از اشاره گذشته
تبعیت از ولی فقیه ، تمرینی در تبعیت از امام زمان
کار از اشاره گذشته
    تاریخ› 2015-02-16

ماجرای زیر افسانه نیست، حکمت 261 نهج البلاغه است: و درود خدا بر او (آن هنگام که تهاجم یاران معاویه به شهر انبار، و غارت کردن آن را شنید ، تنها و پیاده به طرف پادگان نظامى کوفه حرکت کرد) فرمود:مردم خود را به او رسانده ، گفتند اى امیر مؤمنان ما آنان را کفایت مى کنیم، فرمود: شما از انجام کار خود درمانده اید! چگونه کار دیگرى را برایم کفایت مى کنید؟ اگر رعایاى پیش از من از ستم حاکمان مى نالیدند، امروز از رعیت خود مى نالم، گویى من پیرو، و آنان حکمرانند، یا من محکوم و آنان فرمانروایانند. (وقتى سخن امام به اینجا رسید.) دو نفر از یاران جلو آمدند و یکى گفت: من جز بر خودم و برادرم اختیار ندارم، اى امیر مؤمنان فرمان ده تا هر چه خواهى انجام دهم، امام فرمود: شما کجا و آنچه من خواهم کجا؟!


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام