تحدید بسط ید ولی
کارشکنی حزب شیطان
تحدید بسط ید ولی
    تاریخ› 2014-08-27

حزب شیطان خود از دو گروه اصلی تشکیل می شود. کسانی که معارضه خود را با حق علنی می سازند و گروهی که در خفا به گروه اول یاری می رسانند، به صورت مخفیانه به معارضه با حاکمیت الهی می پردازند و در ظاهر دوست و همراه و همسو با جریان حاکمیت الهی رفتار می نمایند. این گروه دوم همان منافقین اند که در قرآن کریم بدان توجه داده شده و خداوند با شدت به مقابله با آنان پرداخته است.

نقش جامعه در بسط ید ولی
شرح فرازهایی از دعای عهد
نقش جامعه در بسط ید ولی
    تاریخ› 2014-08-27

دستگاه طاغوت در جهان، جهت تثبیت ولایت و حاکمیت خود، برای عدم تشکیل یا محدود سازی حوزه نفوذ حاکمیت الهی برنامه ریزی و تلاش حاد انجام می دهد. تلاش دشمن را می توان بر اساس نگرشی تاریخی، در ارعاب و قدرت نمایی به وسیله قدرت سخت، تبلیغ(قدرت نرم)، تطمیع و فشار اقتصادی و روش های سیاسی برای جلب حمایت افکار عمومی جامعه و کاهش حوزه نفوذ و اطاعت پذیری ولی در جامعه طبقه بندی نمود. یعنی عمده تلاش دستگاه طاغوت معطوف به پراکنده سازی جامعه از محوریت امام حق و گردآوری آن حول محور امام باطل است.

مفهوم شناسی
بسط ید ولی
مفهوم شناسی
    تاریخ› 2014-08-27

مفهوم بسط ید به عنوان یک موضوع فقهی و در رابطه با برخی شئون امامت که جنبه اجرایی دارد مطرح می گردد و مراد از آن حاکمیت بالفعل امام علیه السلام یا نائب او می باشد که به واسطه آن برخی از احکام که مشروط به تحقق آن حاکمیت است اجرا می گردد. البته این مفهوم از زاویه ای دیگر و از منظر تشکیک در مراتب بسط ید قابل واکاوی و بازشناسی است.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام