خیرات فرهنگی
طرحی نو، برای کار فرهنگی
خیرات فرهنگی
    تاریخ› 2014-10-22

یکی از نیازهای انسان، نیازهای روحی و عاطفی است. نیاز به ارتباط سالم، دوست خوب، مطالعه و یادگیری، سیر و سیاحت، زیارت، محبت، خانواده و ...از جمله نیازهای روحی و عاطفی افراد به شمار می روند.

دغدغه های حزب الله
نگاهی به طرح گشت موتوری انصار حزب الله
دغدغه های حزب الله
    تاریخ› 2014-09-24

این روزها هیاهوی حرکت انصار الحزب الله تهران برای ورود به عرصه امر به معروف و نهی از منکر در جراید و سایت های موافق و مخالف پیچیده و البته بهانه ای شده برای تخریب چهره حزب الله در جامعه توسط کسانی که منتظر چنین فرصت هایی هستند.

جهاد با شیطان ؛ کار فردی یا حرکتی جمعی
خودسازی و دیگر سازی در جامعه اسلامی
جهاد با شیطان ؛ کار فردی یا حرکتی جمعی
    تاریخ› 2014-08-08

امروزه برخی از متدینین علی رغم دارا بودن ظرفیت های بالا برای انجام کارهای فرهنگی و توانایی گسترش معارف اسلامی و انقلابی، با بیان تقدم خود سازی فردی بر دیگر سازی از ادای وظیفه و تکلیف در عرصه فرهنگ شانه خالی می نمایند؛ این در حالی است که بررسی آیات و روایات نشان می دهد که در نهایت امر، مسیر سلوک یک مسیر جمعی بوده (مانند منطق الطیر) و در اسلام هدایت جمعی یک اصل خدشه ناپذیر است و متوقف بر سلوک فردی نیست، بلکه هم عرض و همسو با آن می باشد و اساس بعثت انبیا و هدایت اولیای الهی نیز هدایت جامعه انسانی به مثابه یک کل و یک حرکت جمعی به سوی نور هدایت است.

مدل کار فرهنگی
گذری بر شیوه کار فرهنگی در جریان حزب الله
مدل کار فرهنگی
    تاریخ› 2014-08-08

حضور چشمگیر جوانان مذهبی در شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و عرصه تولیدات فرهنگی از یک سو دلگرم کننده و از سوی دیگر نگران کننده است. بعد نگران کننده حضور و فعالیت فرهنگی این جوانان، نبود یک مدل مبتنی بر تعالیم اسلامی و طبقه بندی شده بر اساس نیاز ها، ضرورت ها و توانمندی هاست.


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام