یاوران خورشید
ویژگی یاران امام زمان
یاوران خورشید
    تاریخ› 2014-08-16

مرد هنوز بهت زده به صورت امام می نگرد که هارون مکی وارد خانه می شود. مرد در ذهنش مرور می کند که مگر چه حرف بدی زده است که امام تا این حد از او خشمگین شده اند. امام به هارون هم همان دستور را می دهند. هارون بی درنگ به درون تنور آتش می رود. امام با مرد به سخن می نشینند و او فقط نگاهش به تنور است. یعنی چه شده؟ مدتی بعد امام به مرد می فرماید، برو و داخل تنور را نگاه کن. مرد حیرت زده هارون مکی را می بیند که میان شعله ها سالم نشسته است. امام می فرمایند: چند نفر مانند هارون می شناسی؟ مرد می گوید: هیچ کس... در راه برگشت مرد شرمگینانه به پیشنهادش به امام فکر می کند؛ آقا قیام کنید و حکومت را به دست گیرید، صد هزار شیعه پا در رکاب و شمشیر زن در اختیار شما است..


حدیث روز
الحذر الحذر، فولله لقد ستر حتی کانه قدر غفر ؛ هشدار هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشی کرده که پنداری تو را بخشیده است. نهج البلاغه؛ حکمت 30:امیر المومنین علی علیه السلام